ZMEŇME SVET!

Páčilo sa ti toto video? Nezabudni ho ohodnotiť.
Nahrané užívateľom Ezechyel
Videní: 472 (info)

V SLOVÁCH "AK ZMENÍME SEBA, POTOM ZMENÍME SVET." JE VLASTNE VYJADRENÉ ŽE KAŽDÝ MÁME MOC ZMENIŤ SVOJU HOLOGRAGICKÚ REALITU(SVOJ SVET NA INDIVIDUÁLNEJ ÚROVNI, KTORÝ SA SPÁJA S INÝMI ROVNAKÝMI ALEBO PODOBNÝMI A MANIFESTUJE SA DO MOCNEJ KOLEKTÍVNEJ REALITY. ) NOVÉ DOKAZY KVANTOVEJ FYZIKY UKAZUJÚ ŽE NAŠA REALITA JE HOLOGRAFICKÁ (HOLOGRAM=KAŽDÁ ČASŤ "NIEČOHO" ODRÁŽA VŠETKY OTATNÉ ČASTI) A JE TVÁRNA(KAŽDÝ MÁ MOC JU ZMENIŤ-JE PROGRAMÁTOR). REALITA REAGUJE NA NAŠE PRESVEDČENIA-ISTOTA KTORÁ VYCHÁDZA Z PRIJATIA TOHO ČO POVAŽUJEME ZA PRAVDIVÉ A ZÁROVEŇ TÚ PRAVDU CÍTIME AJ V SRDCI. A ČO SA DEJE VO SVETE OKOLO NÁS JE LEN ZRKADLENÍM NAŠICH PRESVEDČENÍ. MY MÁME MOC ZMENIŤ SVOJE PRESVEDČENIE A TÝM AJ NAŠU INDIVIDUÁLNU NAŠU HOLOGRAFICKÚ REALITU PODĽA VLASTNEJ SLOBODNEJ VOLE. TIETO REALITY SUBJEKTÍVNE SA SPÁJAJÚ DO SILNEJ OBJEKTÍVNEJ KOLEKTÍVNEJ REALITY V PODOBE KOLEKTÍVNEHO HOLOGRAMU ČO SA PREMIETA DO NÁŠHO PREŽÍVANIA SVETA.DOKAZY NAZNAČUJÚ, ŽE ŽIJEME VO VIRTUÁLNEJ HOLOGRAFICKEJ REALITE, V KTOREJ SME MY SAME TÍ VEĽKÍ PROGRAMÁTORY. CEZ PRÍKAZY SILU PRESVEDČENIA PROGRAMUJEME NAŠU REALITU. PREBUĎME SA A VYSTÚPME ZO SYSTÉMU(SYSTÉM JE PROSTRIEDKOM V RUKÁCH "ELÍT", KTORÉ CEZ NEHO SOFISTIKOVANE A PROSTREDNÍCTVOM MASMÉDIÍ PROGRAMUJÚ KOLEKTÍVNU HOLOGRAFICKÚ REALITU SVETA. MENIA JU NA GLOBÁLNEJ ÚROVNI. NAŠIM MANIPULOVANÍM.) VEZMIME SI MOC A ODOBEREME JU ELITÁM. SYSTÉM SLÚŽI IM A NÁM ĽUDOM. ONI CEZ SYSTÉM REALIZUJÚ SVOJE NÍZKE POHNÚTKY A ZÁMERY! ONI SÚ EŠTE STÁLE NEPREBUDENÍ,LEBO SÚ ZLÍ!VYMEŇME HO ZA NOVÝ. KTORÝ VYTVORME ZDOLA( ZAČNIME NA INDIVIDUÁLNEJ ÚROVNI) IBA TAK BUDE SPRAVODLIVÝ!

Pridať komentár
Ezechyel 87r. (pred 3mes.) reagovať
oprava preklepu.... moc zmeniť svoju holografickú realitu...